Tööetapid

Tule

Remonti

Säästa

KKK

+ - Mis on iseteeninduslik autoteenindus?

See on teenindus, kus te ise sate oma autot, mootorratast, jalgaratast vmt remontida. Meie pakume selleks vajalikku kohta ja instrumente. Samuti saab seal mõnusalt suhelda ja kogemusi hankida.

+ - Milline minimaalne rendiaeg?

Minimaalne rendiaeg on 1 tund.

+ - Millistele raskustele on teie tõstukid mõeldud?

Tootja määratluse järgi 4 tonnile.

+ - Milliseid töid ma saan teha?

Kõiki töid, v.a neid, mis rikuvad ohutusnõudeid ja millest kirjutan allpool. Akõik ülejäänud sõltub teie meisterlikkusest, teadmistest ja soovidest.

+ - Milliseid töid on keelatud teha?

Eelkõige peame silmas oma külastajate turvalisust, seetõttu on keelatud kütusepaakidega, keevitamisega ja värvimisega seotud tööd. Spetsialistid saavad nimetatud töid teha eelneva kokkuleppe alusel.

+ - Mida ei tohi teha töökojas?

Töökojas ei tohi viibida alkoholijoobes ja /või uimasena, samuti on turvalisuse kaalutlustel keelatud suitsetada postide juures, ropendamine ja eetikanormide eiramine, kuna viibite avalikus kohas.

+ - Kuidas saab tasuda?

Tasuda saab sularahas.

+ - Mida teha, kui ma ei oska kasutada tõstukit?

See ei ole problem, meie töötaja aitab teid.

+ - Kas teil on spetsiaalsed instrumendid iga auto jaoks?

Me tagame kõikide peamiste instrumentide olemasolu. Kui teil peaks vaja minema näiteks 1957 Chevrolet remondiks sobivat instrumenti, siis seda me muidugi tagada ei saa, kuid saab proovida teha töid baasinstrumentidega.